Szczecin
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - 1 g, dziennikarsko-prawniczy
Nazwa oddziału

 1 g, dziennikarsko-prawniczy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • historia

Przedmioty rozszerzone

język polski

historia

wiedza o społeczeństwie

Opis

 • Nauka języka angielskiego odbywa się w grupach uwzględniających poziom zaawansowania, po teście przeprowadzonym na początku września. Uczniowie mogą doskonalić swoje kompetencje językowe podczas spotkań  międzynarodowych i wymian w ramach programów Erasmus+.
 • Drugim językiem obcym jest język włoski - nauczany od podstaw.
 • Współpraca z Okręgową Radą Adwokacką w Szczecinie - lekcje prawa. Celem zajęć jest przybliżenie uczniom zawodów prawniczych i ich specyfiki oraz nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie prawa.
 • Współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej - udział w organizowanych przedsięwzięciach i projektach.
 • W klasach drugich wprowadzenie elementów retoryki do systemowego nauczania w ramach lekcji języka polskiego.
 • Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje poprzez udział w zajęcia Koła Teatralnego, Klubu Debat Oksfordzkich czy Dyskusyjnego Klubu Filmowego.
 • Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach literackich oraz artystycznych, mają szansę przygotowywać się pod kierunkiem polonistów do Olimpiady z Języka Polskiego oraz innych konkursów literacko-artystycznych.
 • Klasa daje możliwość aplikowania na takie studia jak: prawo, dziennikarstwo, administracja, politologia, socjologia, psychologia społeczna, filologia polska, nauki społeczne, stosunki międzynarodowe, europeistyka itp.