Szczecin
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - 1 f, lingwistyczno-geograficzny
Nazwa oddziału

 1 f, lingwistyczno-geograficzny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • geografia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

geografia

wiedza o społeczeństwie

Opis

 • Nauka j.angielskiego w systemie rozszerzonym, odbywa się w grupach uwzględniających poziom zaawansowania, po teście przeprowadzonym na początku września. Uczniowie mogą doskonalić kompetencje językowe podczas spotkań międzynarodowych i wymian w ramach programów Erasmus+.
 • Program nauczania j.angielskiego obejmuje, nie tylko treści podręcznikowe, ale także religioznawstwo, czyli wiedzę o krajach anglojęzycznych z zakresu historii, geografii, kultury.
 • Drugim językiem obcym jest język niemiecki - nauczany od podstaw. Istnieje możliwość doskonalenia kompetencji językowych podczas spotkań młodzieży polsko-niemieckiej. Udział w projektach wynika z realizacji umowy partnerskiej z niemiecką szkołą w Neustrelitz.
 • W ramach kształcenia języka niemieckiego wyjazdy edukacyjne do Niemiec, uczestnictwo w Międzynarodowych Tragach Turystycznych w Berlinie, Targach Edukacyjnych Vocatium w Prenzlau.
 • Istnieje możliwość podjęcia nauki języka włoskiego czy hiszpańskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych.
 • Uczniowie będą mogli kontynuować naukę na takich kierunkach jak: geografia, oceanologia, oceanografia, geologia, geodezja, archeologia, etnografia, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska itp.
 • W ramach współpracy z Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych US, uczniowie poszerzają swoja wiedzę z zakresu nauk geologicznych, ochrony środowiska i ekologii.