Szczecin
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - 1 e, matematyczno-technologiczny
Nazwa oddziału

 1 e, matematyczno-technologiczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • chemia

Przedmioty rozszerzone

matematyka

chemia

język angielski

Opis

  • Rozszerzone treści nauczania z języka angielskiego. Zajęcia odbywają się w grupach uwzględniających poziom zaawansowania językowego, po teście przeprowadzonym na początku września. Uczniowie mogą doskonalić  kompetencje językowe podczas spotkań międzynarodowych i wymian w ramach programów Erasmus+.
  • Drugim nauczanym językiem jest język niemiecki.
  • Klasa objęta patronatem Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT, Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM. W ramach patronatu, uczniowie mają możliwość uczestniczenia w warsztatach dydaktycznych i prelekcjach pracowników naukowych uczelni.
  • Istnieje możliwość indywidualizacji nauczania w ramach pracy z uczniem zdolnym z matematyki i chemii. Realizujemy Programy Pracy z uczniem zdolnym w ramach zajęć pozalekcyjnych: Koło Matematyczne, Koło Astronomiczne. Przygotowujemy do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
  • Profil ten jest odpowiedzią na zmieniający się rynek pracy i nowe oferty kształcenia wyższych uczelni.
  • Wybierając tę klasę uczeń przygotowuje się do podjęcia studiów na kierunkach: technologia, np. żywności, energii odnawialnej, nanotechnologie, kierunki chemiczne, kryminalistyka, chemia medyczna, kosmetologia, kierunki medyczne itp.