Szczecin
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - 1 d, lingwistyczno-teatralny
Nazwa oddziału

 1 d, lingwistyczno-teatralny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • historia

Przedmioty rozszerzone

język polski

język angielski

historia

Opis

 • Nauka j. angielskiego odbywa się w grupach uwzględniających poziom zaawansowania językowego, po teście przeprowadzonym na początku września. Uczniowie mogą doskonalić kompetencje językowe podczas spotkań międzynarodowych i wymian w ramach programów Erasmus+. Program nauczania języka angielskiego obejmuje, nie tylko treści podręcznikowe, ale także religioznawstwo, czyli wiedzę o krajach anglojęzycznych z zakresu historii, geografii, kultury

  Drugim językiem obcym jest język włoski - nauczany od podstaw.

  Współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim - Wydział Italianistyki

   Współpraca partnerska z Liceum Klasycznym w Altamurze (Apulia) Włochy.

   Klasa ma na celu rozwijanie kompetencji społecznych, a poprzez różne działania praktyczne uczniowie wzbogacą swoją wiedzę o teatrze i dzięki zajęciom z retoryki przygotują się do publicznych wystąpień.

   • Program profilu umożliwia absolwentom w przyszłości studiowanie na kierunkach filologicznych, humanistycznych, takich jak: prawo, stosunki międzynarodowe, socjologia, europeistyka, dziennikarstwo, psychologia, itp.