Szczecin
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - 1 c, matematyczno-fizyczno-informatyczny
Nazwa oddziału

 1 c, matematyczno-fizyczno-informatyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • fizyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka

informatyka

Opis

  • Nauka j. angielskiego odbywa się w grupach uwzględniających poziom zaawansowania językowego, po odpowiednim teście przeprowadzonym na początku września. Uczniowie mogą doskonalić kompetencje językowe  podczas spotkań międzynarodowych i wymian w ramach programów Erasmus+ .
  • Nauka w klasie o tym profilu pozwala na rozwijanie zainteresowań przedmiotami ścisłymi oraz przygotowuje do zdania matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów ścisłych.
  • Realizujemy Programy Pracy z uczniem zdolnym w ramach zajęć pozalekcyjnych: Koło Matematyczne i "Młodzi badacze odkrywają świat". Przygotowujemy do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
  • Realizowane są Programy Projakościowe - Koło Fizyczne, Koło Astronomiczne - obserwacje ciekawych zjawisk, obserwacja planet. Współpraca z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym i Uniwersytetem Szczecińskim.
  • Kładziemy nacisk na rozwijanie kompetencji językowych. Język angielski jest językiem, który najczęściej pojawia się w opracowaniach technicznych i naukowych, a biegłe posługiwanie się nim umożliwi absolwentom udział w atrakcyjnych wymianach, praktykach i stażach.
  • Nauka na tym profilu daje możliwość podjęcia nauki na kierunkach m.in: mechanika, budownictwo, architektura, ekonomia, matematyka, studia informatyczne, mechatronika, elektronika, telekomunikacja, robotyka, fizyka, itp.