Szczecin
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - 1 b, biologiczno-medyczny
Nazwa oddziału

 1 b, biologiczno-medyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia

język angielski

Opis

  • Nauka j.angielskiego odbywa się w grupach uwzględniających poziom zaawansowania językowego, po odpowiednim teście przeprowadzonym na początku września. Uczniowie doskonalą swoje kompetencje językowe, podczas spotkań międzynarodowych i wymian w ramach programów Erasmus+.
  • Nauczanie j.niemieckiego poszerzone przez przedmiot uzupełniający w II klasie "Niemiecki w medycynie".
  • Klasa objęta patronatem Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM, w ramach którego młodzież uczestniczy w warsztatach dydaktycznych i prelekcjach pracowników naukowych uczelni oraz biorą udział w projekcie MAM PUM, za pomocą którego poszerzają swoją wiedzę, a wyróżniający uczestnicy projektu otrzymują certyfikaty.
  • Uczniowie biorą udział w projekcie organizowanym przez ZUT - "Licealista w świecie nauki", który odbywa się w nowoczesnym budynku nanotechnologii. Licealiści mają możliwość samodzielnego przeprowadzania badań i doświadczeń.
  • Nauka na tym profilu, daje możliwość podjęcia studiów na takich kierunkach jak: medycyna, stomatologia, weterynaria, farmacja, analityka medyczna, pielęgniarstwo, dietetyka, ratownictwo medyczne, biotechnologia, bioinżynieria molekularna, biologia, chemia, ochrona środowiska, kosmetologia itp.