Szczecin
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - 1 a, lingwistyczno-turystyczny
Nazwa oddziału

 1 a, lingwistyczno-turystyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • geografia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

język niemiecki

geografia

wiedza o społeczeństwie

Opis

 • Nauka j.angielskiego odbywa się w grupach uwzględniających poziom zaawansowania językowego, po odpowiednim teście językowym przeprowadzonym na początku września.
 • Nauczanie języków obcych odbywa się w oparciu o programy, które poza treściami podręcznikowymi, obejmują także ogólne zagadnienia z branży hotelarsko-turystycznej oraz religioznawstwo krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych.
 • Klasa objęta patronatem Wydziału Filologicznego Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach (warsztatach i wykładach) prowadzonych przez pracowników naukowych Instytutu.
 • w ramach kształcenia z języka niemieckiego wyjazdy edukacyjne do Niemiec, uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie, Targach Edukacyjnych Vocatium w Pranzlau. Udział w projektach polsko-niemieckich, wynikających z realizacji umowy partnerskiej i LO z niemiecka szkołą w Neustrelitz.
 • W ramach współpracy z Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych US, uczniowie poszerzają swoją wiedzę z zakresu nauk geologicznych, ochrony środowiska i ekologii.

 • Chcesz studiować na kierunkach: filologii angielskiej czy germańskiej? Na kierunkach związanych z branżą IT, turystyką, branżą reklamową, z kreowanie wizerunku firmy na kierunkach inżynieryjnych, technicznych itp.
  Ta klasa jest dla Ciebie!