Szczecin
Technikum
Technikum Samochodowe - 1 cdT - technik pojazdów samochodowych /Kwalifikacja MOT.05 i MOT.06/
Nazwa oddziału

 1 cdT - technik pojazdów samochodowych /Kwalifikacja MOT.05 i MOT.06/

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język angielski lub język niemiecki

Zawody

 Technik pojazdów samochodowych

Opis

TECHNIKUM SAMOCHODOWYM (5 lat nauki, jęz. angielski i niemiecki):
zawód technik pojazdów  samochodowych

klasy: 1c, 1d - Kwalifikacja: MOT.05 i MOT.06  – łącznie 60 miejsc

MOT.05 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 

MOT.06 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych