Szczecin
Technikum
Technikum Organizacji i Zarządzania - technik reklamy
Nazwa oddziału

 technik reklamy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia lub matematyka lub język angielski lub język niemiecki

Zawody

 Technik reklamy

Opis

Jeżeli jesteś zdania, że „reklama to dźwignia handlu”, interesuje Cię grafika komputerowa, praca w agencji reklamowej. Technik reklamy to zawód dla Ciebie!
Reklama jest integralną częścią gospodarki rynkowej, której znaczenie jest coraz większe. Skuteczna reklama wykorzystująca nowoczesne techniki to szansa dla firm na utrzymania się na rynku.
Technik reklamy będzie:
• planować i organizować działalność reklamową i promocyjną,
• stosować różne środki reklamy w kampaniach reklamowych,
• nadzorować proces produkcji reklamy,
• obsługiwać specjalistyczne programy komputerowe, w tym graficzne,
• tworzyć konstrukcje różnych form reklamy, w tym filmów reklamowych,
• prowadzić negocjacje, rozmowy handlowe na temat reklamy i promocji działalności podmiotu.
Główne przedmioty zawodowe to: działalność gospodarcza, reklama, przekaz reklamowy, kampania reklamowa, pracownia technik reklamy, pracownia fotograficzna, pracownia grafiki komputerowej, pracownia reklamy, języki obce zawodowe.
Absolwent kierunku technik organizacji reklamy może być zatrudniony w takich miejscach pracy, jak:
• pełnoprofilowe i specjalistyczne agencje reklamowe, jako agent reklamowy, projektant grafiki, pracownik działu produkcyjnego;
• działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, jako specjalista do spraw marketingu, specjalista do spraw reklamy, specjalista do spraw kontaktów z prasą,
• biura ogłoszeń środków masowego przekazu, jako pracownik biura reklamy, akwizytor,
• działy promocji środków masowego przekazu,
• agencje scenariuszowe i studia graficzne, jako autor tekstów i sloganów (copywriter), projektant grafiki,
• studia produkcyjne jako specjalista do spraw produkcji,
• agencje do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations), jako organizator działań promocyjnych.
W 5-letnim cyklu uczniowie odbywają praktyki (8 tygodnie) w firmach reklamowych. Realizujemy również praktyki zawodowe w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Nauka języków obcych realizowana jest w grupach międzyoddziałowych na 4 lub 6 poziomach zaawansowania.

Nauka dwóch przedmiotów rozszerzonych do wyboru z grup:

- języka angielski lub język niemiecki,

- geografia lub matematyka