Szczecin
Technikum
Technikum Organizacji i Zarządzania - technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 technik hotelarstwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia lub matematyka lub język angielski lub język niemiecki

Zawody

 Technik hotelarstwa

Opis

Lubisz pracować z ludźmi i dla ludzi? Chcesz poznać języki obce, organizację i pracę hotelu? Rozumiesz, że współczesny człowiek to podróżnik? Technik hotelarstwa to zawód dla Ciebie!
Kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania wszystkich czynności związanych z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego (recepcja, służba piętrowa, gastronomia, usługi komplementarne np. turystyczne, transportowe, itp.), a także przygotowanie w zakresie wiedzy i umiejętności o charakterze ogólnokształcącym do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach.
Technik hotelarstwa będzie:
• obsługiwać gościa hotelowego na różnych stanowiskach,
• obsługiwać konsumenta,
• organizować usługi turystyczne, rekreacyjne, okolicznościowe oraz konferencje i kongresy,
• przyrządzać podstawowe potrawy i napoje,
• sporządzać dokumenty księgowe i sprawozdania finansowe,
• prowadzić korespondencję i obsługiwać sprzęt biurowy.
Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej, takie jak: zakłady hotelarskie, schroniska, ośrodki wypoczynkowe i inne, a także baza ruchoma, m.in. promowa, lotnicza i żeglugowa.
W 5-letnim cyklu uczniowie odbywają praktyki (8 tygodni) m.in. w obiektach hotelarskich, biurach podróży, na promach pasażerskich i w niemieckich schroniskach młodzieżowych. Realizujemy również praktyki zawodowe w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
Nauka języków obcych realizowana jest w grupach międzyoddziałowych na 4 lub 6 poziomach zaawansowania.

Nauka dwóch przedmiotów rozszerzonych do wyboru z grup:

- języka angielski lub język niemiecki,

- geografia lub matematyka.