Szczecin
Technikum
Technikum Organizacji i Zarządzania - technik organizacji turystyki
Nazwa oddziału

 technik organizacji turystyki

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia lub matematyka lub język angielski lub język niemiecki

Zawody

 Technik organizacji turystyki

Opis

Lubisz poznawać nowe miejsca, nowych ludzi? Nie lubisz nudy, chcesz odkrywać nowe szlaki i poznać swoje miasto, region, Polskę i świat? Technik organizacji turystyki to zawód dla Ciebie!
Atrakcyjność położenia naszego regionu, posiadane walory turystyczno-krajoznawcze oraz dynamiczny rozwój branży hotelarsko-turystycznej zwiększają zapotrzebowanie na kadry obsługujące sektor turystyki.

Technik organizacji turystyki będzie:
• opracowywać programy imprez turystycznych i przygotowywać oferty turystyczne,
• organizować imprezy turystyczne,
• przyjmować zlecenia i realizować zamówione usługi turystyczne,
• sporządzać umowy,
• kalkulować koszty zamówionych świadczeń,
• promować usługi i udzielać informacji turystycznej.
Główne przedmioty zawodowe to: działalność gospodarcza, geografia turystyczna, sprzedaż imprez i usług turystycznych, obsługa ruchu turystycznego, kalkulowanie kosztów imprez i usług turystycznych, języki obce zawodowe. Uzupełnieniem nauki w szkole są praktyki zawodowe. W 5-letnim cyklu uczniowie odbywają praktyki (8 tygodni) m.in. w obiektach hotelarskich, biurach podróży, na promach pasażerskich i w niemieckich schroniskach młodzieżowych. Realizujemy również praktyki zawodowe w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
Kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej zapewnia szereg kwalifikacji dla tego zawodu, a z także wyposaża w szeroki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ogólnokształcącym, które pozwolą na kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach
Nauka języków obcych realizowana jest w grupach międzyoddziałowych na 4 lub 6 poziomach zaawansowania

Nauka dwóch przedmiotów rozszerzonych do wyboru z grup:

- języka angielski lub język niemiecki,

- geografia lub matematyka.