Szczecin
Technikum
Technikum Organizacji i Zarządzania - technik logistyk
Nazwa oddziału

 technik logistyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia lub matematyka lub język angielski lub język niemiecki

Zawody

 Technik logistyk

Opis

Jeżeli chcesz po ukończeniu nie mieć problemów ze znalezieniem pracy, chciałbyś umieć zaplanować i zorganizować przepływ towarów i informacji w celu realizacji potrzeb klienta, poznać systemy informatyczne do obsługi zamówień przyjdź do nas. Technik logistyk to zawód dla Ciebie!

Technik logistyk to nowoczesny kierunek. Na rynku pracy występuje ciągle zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny, ponieważ potrafią oni podnosić konkurencyjność i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Absolwent Technikum to specjalista zajmujący się zarządzaniem procesem planowania i przepływu surowców i produktów, w taki sposób, aby zaspokoić pojawiające się potrzeby klientów. Zaopatrzenie, planowanie produkcji, dystrybucja, transport, komunikacja to podstawowy zakres obowiązków logistyka.

Przeglądając ogłoszenia o pracę, nie można nie zauważyć, że w Polsce zaistniało zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Nasi absolwenci zajmują stanowiska specjalistyczne w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, spedycyjnych. Są niezbędni w niemal każdej dziedzinie gospodarki. Logistycy mogą pracować, jako specjaliści ds.:

• sprzedaży i prognozowania popytu,

• planowania zakupów czy produkcji,
• handlu elektronicznego,
• obsługi klientów,
• zarządzania centrum dystrybucyjnym,

• gospodarki magazynowej,
• gospodarki odpadami,
• spedycji,
• organizacji transportu,
• komunikacji.

Uczniowie w trakcie 5-letniego cyklu nauki odbywają praktykę w przedsiębiorstwach (8 tygodni), gdzie wykonują zadania z zakresu obsługi klienta, prognozowania popytu, przepływu informacji, kontroli zapasów, czynności manipulacyjnych, realizacji zamówień, zaopatrzenia, pakowania, obsługi zwrotów, gospodarki odpadami, transportu i składowania. Realizujemy również praktyki zawodowe w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Ponadto uczniowie zdobywają praktyczną wiedzę z zakresu logistyki podczas wycieczek do przedsiębiorstw oraz do uczelni wyższych, np. Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.
Nauka języków obcych realizowana jest w grupach międzyoddziałowych na 4 lub 6 poziomach zaawansowania. Uczniowie poznają także język obcy zawodowy, który w przyszłości może okazać się pomocny w pracy, zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Nauka dwóch przedmiotów rozszerzonych do wyboru z grup:

- języka angielski lub język niemiecki,

- geografia lub matematyka.