Szczecin
Liceum ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące - 1D - geograficzno-językowy
Nazwa oddziału

 1D - geograficzno-językowy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • geografia
 • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

geografia

język niemiecki lub język rosyjski

język angielski

Opis

KLASA 1D (geograficzno-językowa)

 1. Oddział pod patronatem Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i przy współpracy z pracownikami naukowymi ZUT.
 2. Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
  • język polski
  • matematyka
  • geografia
  • język angielski
 3. Program nauczania geografii wzbogacony o udział w wykładach organizowanych przez ZUT, US i AM. Działania w ramach zachowania trwałości projektu Zachodniopomorska Szkoła Ćwiczeń.
 4. Program nauczania języka angielskiego uzupełniony o projekt Język angielski z platformą edukacyjną TED oraz współpracę z Wydziałem Humanistycznym US (Filologia angielska).
 5. Możliwość rozszerzenia zajęć z matematyki przy odpowiedniej liczbie chętnych (min. 8 osób).
 6. Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania w:
  • Kole geograficznym
  • Kole językowym
  • Szkolnym Kole Krajoznawczo-Turystycznym*
 7. Planowane wycieczki tematyczne, np. góry, pojezierza oraz wymiany młodzieży, np. z Niemcami.
 8. Zainteresowani uczniowie mają możliwość przygotowania się do: Olimpiady Geograficznej, Olimpiady Przedsiębiorczości, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady Wiedzy o Bankowości, Olimpiady Języka Angielskiego oraz różnych konkursów przedmiotowych.

* Wszystkie koła będą tworzone w zależności od zainteresowań uczniów i możliwości organizacyjno-finansowych szkoły; mogą mieć charakter międzyoddziałowy.

Współpraca z instytucjami oraz wyjścia do kin, teatrów, itd. będą realizowana w zależności od wytycznych związanych z aktualną sytuacją epidemiologiczną.