Szczecin
Liceum ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące - 1C - matematyczno-przyrodniczy
Nazwa oddziału

 1C - matematyczno-przyrodniczy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • fizyka
 • chemia

Przedmioty rozszerzone

matematyka

chemia lub fizyka

język angielski

Opis

KLASA 1C (matematyczno-przyrodnicza)

 1. Oddział pod patronatem Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i przy współpracy z pracownikami naukowymi ZUT.
 2. Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
  • język polski
  • matematyka
  • fizyka
  • chemia
 3. Program nauczania matematyki wzbogacony o udział w wykładach prowadzonych przez pracowników ZUT, US i innych.
 4. Program nauczania fizyki urozmaicony poprzez udział w wykładach US I ZUT oraz wykonywanie doświadczeń w laboratoriach ZUT. Działania w ramach zachowania trwałości projektu Zachodniopomorska Szkoła Ćwiczeń.
 5. Program nauczania chemii urozmaicony poprzez wykłady tematyczne na ZUT i US oraz ćwiczenia laboratoryjne.
 6. Program nauczania języka angielskiego uzupełniony o projekt Język angielski z platformą edukacyjną TED oraz współpracę z Wydziałem Humanistycznym US (Filologia angielska).
 7. Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania w:
  • Kole matematycznym Matematyka Ma Moc
  • Kole Informatyka użytkowa z elementami grafiki komputerowej
  • Kole fizycznym*
 8. Planowane wycieczki tematyczne, np. do Greiswaldu (udział w wykładzie w Instytucie Maxa Plancka oraz zwiedzanie elektrowni jądrowej), do Poznania (Politechnika Poznańska lub Wydział Matematyczno-Informatyczny UAM).
 9. Zainteresowani uczniowie mają możliwość przygotowania się do: Olimpiady Matematycznej, Olimpiady Lingwistyki Matematycznej, Olimpiady Statystycznej, Olimpiady Fizycznej, Olimpiady Geograficznej, Olimpiady Przedsiębiorczości, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz różnych konkursów przedmiotowych (np. Międzyszkolne Zawody Matematyczne organizowane przez Wydział Matematyczno-Fizyczny US, międzynarodowy konkurs Kangur Matematyczny, ogólnopolski konkurs Alfik Matematyczny).

* Wszystkie koła będą tworzone w zależności od zainteresowań uczniów i możliwości organizacyjno-finansowych szkoły; mogą mieć charakter międzyoddziałowy.

Współpraca z instytucjami oraz wyjścia do kin, teatrów, itd. będą realizowana w zależności od wytycznych związanych z aktualną sytuacją epidemiologiczną.