Szczecin
Liceum ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące - 1B2 - biologiczno-psychologiczny
Nazwa oddziału

 1B2 - biologiczno-psychologiczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • biologia
 • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

biologia

język polski

język angielski

Opis

KLASA 1B2 (biologiczno-psychologiczna)                

 1. Oddział pod patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i przy współpracy z pracownikami naukowymi Instytutu Psychologii US.
 2. Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
  • język polski
  • matematyka
  • biologia
  • język angielski
 3. Program nauczania biologii wzbogacony o autorskie projekty Odyseja Biologii i Promocja zdrowia, udział w wykładach na ZUT, US i PUM oraz udział w projektach: Mam PUM (dla chętnych) oraz Licealista w świecie nauki (obowiązkowo). Działania w ramach zachowania trwałości projektu Zachodniopomorska Szkoła Ćwiczeń.
 4. Program nauczania języka polskiego wzbogacony o systematyczne wyjścia do szczecińskich teatrów, kin, muzeów oraz zagadnienia z zakresu psychologii (udział w wykładach w Instytucie Psychologii).
 5. Program języka angielskiego wzbogacony o autorski projekt Język angielski w medycynie.
 6. Chętni uczniowie uczestniczą w ogólnopolskim projekcie organizowanym przez Fundację DKMS, mającym na celu pozyskanie dawców komórek macierzystych  szpiku kostnego.
 7. Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania w:
  • Kole biologicznym
  • Kole chemicznym
  • Kole psychologicznym*
 8. Planowane wycieczki tematyczne, np. do Poznania (Instytut Psychologii, palmiarnia).
 9. Zainteresowani uczniowie mają możliwość przygotowania się do: Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Ekologicznej, Olimpiady Wiedzy o Mózgu, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Języka Angielskiego oraz różnych konkursów przedmiotowych (np. Ogólnopolski Konkurs Alchemik, Ogólnopolski Konkurs Chemiczny im. Prof. A. Swinarskiego, Ogólnopolski Konkurs Chemiczny organizowany przez UAM Poznań, Wojewódzki Konkurs Chemiczny).

* Wszystkie koła będą tworzone w zależności od zainteresowań uczniów i możliwości organizacyjno-finansowych szkoły; mogą mieć charakter międzyoddziałowy.

Współpraca z instytucjami oraz wyjścia do kin, teatrów, itd. będą realizowana w zależności od wytycznych związanych z aktualną sytuacją epidemiologiczną.