Szczecin
Liceum ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące - 1B1 - biologiczno-chemiczny
Nazwa oddziału

 1B1 - biologiczno-chemiczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • biologia
 • chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia

język angielski

Opis

KLASA 1B1 (biologiczno-chemiczna)

 1. Oddział pod patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
 2. Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
  • język polski
  • matematyka
  • biologia
  • chemia
 3. Program nauczania biologii wzbogacony o autorskie projekty Odyseja Biologii i Promocja zdrowia, udział w wykładach na ZUT, US i PUM oraz udział w projektach: Mam PUM (dla chętnych) oraz Licealista w świecie nauki (obowiązkowo)Kontynuacja projektu Zachodniopomorska Szkoła Ćwiczeń.
 4. Program nauczania chemii urozmaicony poprzez wykłady tematyczne na ZUT i US oraz ćwiczenia laboratoryjne.
 5. Program języka angielskiego wzbogacony o autorski projekt Język angielski w medycynie.
 6. Chętni uczniowie uczestniczą w ogólnopolskim projekcie organizowanym przez Fundację DKMS, mającym na celu pozyskanie dawców komórek macierzystych  szpiku kostnego.
 7. Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania w:
  • Kole biologicznym
  • Kole chemicznym
  • Kole psychologicznym*
 8. Planowane wycieczki tematyczne, np. do Stralsundu i na Rugię (biologia) oraz do Torunia (Centrum Chemii w Małej Skali). Możliwość wycieczek lokalnych (Zakłady Chemiczne w Policach, oczyszczalnia ścieków).
 9. Zainteresowani uczniowie mają możliwość przygotowania się do: Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Ekologicznej, Olimpiady Wiedzy o Mózgu, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Języka Angielskiego oraz różnych konkursów przedmiotowych (np. Ogólnopolski Konkurs Alchemik, Ogólnopolski Konkurs Chemiczny im. Prof. A. Swinarskiego, Ogólnopolski Konkurs Chemiczny organizowany przez UAM Poznań, Wojewódzki Konkurs Chemiczny).

* Wszystkie koła będą tworzone w zależności od zainteresowań uczniów i możliwości organizacyjno-finansowych szkoły; mogą mieć charakter międzyoddziałowy.

Współpraca z instytucjami oraz wyjścia do kin, teatrów, itd. będą realizowana w zależności od wytycznych związanych z aktualną sytuacją epidemiologiczną.