Szczecin
Liceum ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące - 1A2 - humanistyczno-społeczny
Nazwa oddziału

 1A2 - humanistyczno-społeczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • wiedza o społeczeństwie
 • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język polski

wiedza o społeczeństwie

język angielski

Opis

KLASA 1A2 (humanistyczno-społeczna)

 1. Oddział pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, Instytutu Pamięci Narodowej O/Szczecin oraz Technoparku Pomerania.
 2. Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
  • język polski
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie
  • język angielski
 3. Program nauczania języka polskiego wzbogacony o edukację medialną oraz systematyczne wyjścia do szczecińskich teatrów, kin, muzeów, itd.
 4. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie wzbogacony o udział w wykładach prowadzonych przez szczecińskich prawników.
 5. Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania w:
  • Szkolnym Klubie Debat Oksfordzkich
  • Kole szachowym
  • Dyskusyjnym Klubie Filmowym/zajęciach teatralnych*
 6. Planowane wyjazdy: Teatr Muzyczny w Gdyni, wycieczki tematyczne, np. do Warszawy i Krakowa.
 7. Zainteresowani uczniowie mają możliwość przygotowania się do: Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Wiedzy o Mediach, Olimpiady Medialnej, Olimpiady Historycznej, Olimpiady z Wiedzy o Społeczeństwie i  Świecie Współczesnym oraz różnych konkursów przedmiotowych.

* Wszystkie koła będą tworzone w zależności od zainteresowań uczniów i możliwości organizacyjno-finansowych szkoły; mogą mieć charakter międzyoddziałowy.

Współpraca z instytucjami oraz wyjścia do kin, teatrów, itd. będą realizowana w zależności od wytycznych związanych z aktualną sytuacją epidemiologiczną.