Szczecin
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino - ekonomiczno-menedżerski
Nazwa oddziału

 ekonomiczno-menedżerski

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

geografia

matematyka

język obcy nowożytny

Opis

1H - klasa o profilu ekonomiczno-menedżerskim
Klasa objęta patronatem Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu
przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, geografia, język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, francuski)

Realizacja  programu klasy umożliwia:
- naukę matematyki, geografii oraz języka obcego na poziomie rozszerzonym,
- podjęcie studiów na kierunkach: geologia, oceanografia, logistyka, zarządzanie, przedsiębiorczość i inwestycje, ekonomia, finanse i rachunkowość, ekonomia biznesu,
- udział w zajęciach z podstaw statystyki,
- poznanie prawnych i społecznych aspektów ekonomii w ramach zajęć z podstaw ekonomii,
- rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia,
- czynny udział w warsztatach i konferencjach na uczelniach wyższych takich jak Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, a także Instytutu  Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego,
- przygotowanie do udziału w konkursach przedmiotowych oraz olimpiadach (np. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada Wiedzy o ZUS, Olimpiada Przedsiębiorczości),
- doskonalenie sprawności językowych poprzez realizację języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego na poziomie rozszerzonym.