Szczecin
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino - matematyczno-przyrodniczy
Nazwa oddziału

 matematyczno-przyrodniczy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

język obcy nowożytny

biologia lub fizyka

Opis

1G - klasa o profilu matematyczno-przyrodnicznym
przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, język obcy do wyboru(angielski, niemiecki, francuski), oraz biologia lub fizyka

Realizacja  programu klasy umożliwia:
- podjęcie studiów na kierunkach medycznych m.in. psychologia, analityka medyczna, bioinformatyka, inżynierii biomedyczna, inżynieria środowiskowa, biotechnologia, biofizyka, astronomia,
- udział w zajęciach poszerzających wiedzę z genetyki, chemii organicznej i nieorganicznej, oraz biochemii,
- uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych, wykładach i warsztatach prowadzonych przez kadrę akademicką Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT oraz PUM, a także Instytutu  Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego,
- przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych m.in. z zakresu biologii lub fizyki oraz matematyki,
- naukę języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego na poziomie rozszerzonym.