Szczecin
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino - medyczno-farmaceutyczny
Nazwa oddziału

 medyczno-farmaceutyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • chemia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia

język obcy nowożytny

Opis

1E - klasa o profilu medyczno-farmaceutycznym
przedmioty na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, francuski)
Profil objęty patronatem ZUT oraz PUM

Realizacja  programu klasy umożliwia:
- naukę biologii, chemii oraz języka obcego na poziomie rozszerzonym,
 podjęcie studiów na kierunkach medycznych m.in. lekarski, farmacja, analityka medyczna, elektroradiologia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, fizjoterapia, psychologia,
- poznanie etymologii pojęć przyrodniczych poprzez udział w zajęciach z języka łacińskiego,
- udział w zajęciach poszerzających wiedzę z genetyki, chemii organicznej i nieorganicznej, oraz biochemii,
- uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych, wykładach i warsztatach prowadzonych przez kadrę akademicką Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT oraz PUM,
- naukę języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego na poziomie rozszerzonym,
- przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych m.in. z zakresu biologii i chemii.