Szczecin
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino - dwujęzyczny z językiem niemieckim
Nazwa oddziału

 dwujęzyczny z językiem niemieckim

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język niemiecki

geografia

historia

Dodatkowe wymagania

 sprawdzian z języka niemieckiego

Opis

1D - klasa dwujęzyczna 
z językiem niemieckim jako drugim językiem nauczania
przedmioty na poziomie rozszerzonym: język niemiecki, geografia, historia
Profil objęty patronatem Instytutu Germanistyki US

Realizacja  programu klasy umożliwia:
- przygotowanie i przystąpienie w szkole do egzaminu  Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz Stufe II, uprawniającego do studiowania na niemieckich uczelniach,
- opanowanie języka na poziomie pozwalającym na podjęcie studiów na uczelniach niemieckojęzycznych,
- uczestnictwo w  projektach edukacyjnych z rówieśnikami z Niemiec, oraz innych krajów niemieckojęzycznych,
- współpracę ze szkołami partnerskimi z Niemiec, wymiany uczniowskie,
 doskonalenie języka w ramach przedmiotów nauczanych dwujęzycznie.