Szczecin
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino - prawno-kulturowy
Nazwa oddziału

 prawno-kulturowy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • historia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język polski

historia

język obcy nowożytny

Opis

1C - klasa o profilu prawno-kulturowym
przedmioty na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, język obcy do wyboru(angielski, niemiecki, francuski)
Profil objęty patronatem Wydziału Prawa i Administracji US

Realizacja  programu klasy umożliwia:
- przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach  humanistycznych, prawniczych, społecznych, filologicznych,
- poszerzenie wiadomości z zakresu wiedzy o państwie i prawie  oraz poznanie podstaw języka łacińskiego( łacina dla prawników)  w ramach bloku humanistycznego,
- rozwijanie wybranych rodzajów aktywności twórczej oraz zainteresowań artystycznych, udział w zajęciach edukacji filmowej, teatralnej, medialnej, 
- wprowadzenie w świat  analizy i interpretacji  tekstów kultury ułatwiające  rozumienie  i wartościowanie dzieł sztuki,
- naukę języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego na poziomie rozszerzonym,
rozwijanie kreatywności i umiejętności krytycznego myślenia.