Szczecin
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino - lingwistyczny
Nazwa oddziału

 lingwistyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • wiedza o społeczeństwie
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język polski

język angielski

drugi język obcy nowożytny

Opis

1B - klasa o profilu lingwistycznym
przedmioty na poziomie rozszerzonym: język polski, język angielski, oraz do wyboru: język niemiecki lub francuski, 
Profil objęty patronatem Wydziału Filologicznego US

Realizacja  programu klasy umożliwia:
- naukę dwóch języków obcych (angielskiego oraz niemieckiego lub francuskiego) w zakresie rozszerzonym; opanowanie ich na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów na uczelniach zagranicznych,
- udział w warsztatach i wykładach prowadzonych przez kadrę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego,
- zajęcia dodatkowe z języka japońskiego, rosyjskiego i łacińskiego,
- przygotowanie  do egzaminów potwierdzających poziom znajomości języka
( DELF/DSD),
- dodatkowe przedmioty w języku angielskim: realioznawstwo oraz Business English,
- realizację własnych zainteresowań w ramach projektów edukacyjnych związanych tematycznie z profilem klasy z wykorzystaniem technologii informacyjnych.