Szczecin
Liceum ogólnokształcące
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino - matematyczno-informatyczny
Nazwa oddziału

 matematyczno-informatyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

informatyka

język obcy nowożytny

Opis

1A - klasa o profilu matematyczno-informatycznym
przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, informatyka,język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, francuski)
Profil objęty współpracą z Akademią Morską w Szczecinie

Realizacja  programu klasy umożliwia:
- podjęcie studiów na kierunkach: matematyka, informatyka, grafika komputerowa, telekomunikacja,
- wykształcenie umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi wspomagających,
- rozwiązywanie problemów matematycznych, rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia,
Wybór informatyki gwarantuje:
- naukę języka C++, Python, HTML, CSS, Wordpress,
- zdobycie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu modelowania przestrzennego w SketchUp, edycji fotografii w Gimp, projektowania logotypów, plakatów, ulotek w Inkscape,
- udział w pokazach i prelekcjach prowadzonych przez kadrę akademicką Akademii Morskiej oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego,
- realizację własnych zainteresowań poprzez udział w projektach programistycznych i interdyscyplinarnych, oraz konkursach i olimpiadach.