Szczecin
Technikum
Technikum Energetyczno-Transportowe - 1 E TECHNIK ELEKTRYK
Nazwa oddziału

 1 E TECHNIK ELEKTRYK

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • technika

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik elektryk

Opis

TECHNIK ELEKTRYK

Wykwalifikowany Technik elektryk: - montuje, naprawia domowe i przemysłowe instalacje elektryczne, - buduje i eksploatuje urządzenia do wytwarzania, dystrybucji i przesyłu energii, - montuje i eksploatuje instalacje i sieci oświetlenia wewnętrznego i ulicznego, - montuje, konserwuje i naprawia silniki, generatory oraz spawarki, - montuje i konserwuje układy sterowania, kontroli i zabezpieczeń, - montuje i serwisuje instalacje alarmowe, monitorujące, antenowe, teleinformatyczne, itp., - bada parametry instalacji i urządzeń elektrycznych pod kątem poziomu bezpieczeństwa.