Szczecin
Technikum
Technikum Energetyczno-Transportowe - 1 D TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
Nazwa oddziału

 1 D TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • technika

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Opis

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Wykwalifikowany Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: - określa warunki lokalizacji urządzeń do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, - dobiera urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej, - wykonuje montaż urządzeń i instalacji cieplnych typu: solary, pompy ciepła, - montuje, konserwuje, naprawia urządzenia i instalacje służące do wytwarzania energii, - eksploatuje elektrownie wiatrowe i wodne, - wykonuje diagnostykę i naprawy urządzeń energii odnawialnej, - bada wpływ obiektów energetycznych na środowisko, prowadzi gospodarkę energią, - ocenia instalacje elektryczne pod kątem bezpieczeństwa.