Szczecin
Technikum
Technikum Energetyczno-Transportowe - 1 B TECHNIK AUTOMATYK
Nazwa oddziału

 1 B TECHNIK AUTOMATYK

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • technika

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik automatyk

Opis

TECHNIK AUTOMATYK

Wykwalifikowany technik automatyk: - programuje sterowniki PLC (Programmable Logic Controller), - montuje czujniki pomiarowe, - przeprowadza testy urządzeń i instalacji, - diagnozuje i naprawia układy sterowania oraz układy automatyki, - wykonuje montaż instalacji elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych, - nadzoruje pracę robotów przemysłowych.