Szczecin
Technikum
Technikum Energetyczno-Transportowe - 1 A TECHNIK SPEDYTOR
Nazwa oddziału

 1 A TECHNIK SPEDYTOR

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik spedytor

Opis

TECHNIK SPEDYTOR

Wykwalifikowany Technik spedytor: - współpracuje z klientem w celu przygotowania i realizacji usługi transportowej, - doskonale orientuje się w przepisach dotyczących przewozu ładunków, - potrafi zaplanować uformowanie paletowych, pakietowych i kontenerowych jednostek ładunkowych, - organizuje procesy transportowe we wszystkich gałęziach transportu, - prowadzi pełną dokumentację dotyczącą wykonywanych czynności, - posiada wiedzę dotyczącą mocowania ładunków w różnych środkach transportu - sporządza harmonogram czasu pracy środka transportu, kalkuluje koszty transportu, - dobiera opakowania do przewożonych ładunków.