Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi - 1 LC EUROPEJSKA
Nazwa oddziału

 1 LC EUROPEJSKA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

geografia

wiedza o społeczeństwie

język angielski

Opis

KLASA EUROPEJSKA

Patronat Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

geografia, wos, język angielski

Przedmiot dodatkowy: prawo europejskie

Pierwszy język nowożytny:

język angielski na poziomie rozszerzonym.

Drugi język nowożytny do wyboru:

j. włoski (od podstaw),

j. niemiecki (od podstaw),

j. rosyjski (od podstaw).

Dlaczego warto wybrać klasę europejską?

Jest to klasa dla tych osób, które chcą poznawać i rozumieć procesy społeczno-gospodarcze zachodzące we współczesnym świecie. Absolwenci tej klasy mogą studiować na kierunkach ekonomicznych, prawniczych, turystycznych, dziennikarskich. Dodatkowe godziny języka angielskiego na poziomie rozszerzonym pozwalają absolwentom na kontynuowanie nauki na uczelniach zagranicznych.

-wykłady uniwersyteckie;

– lekcje muzealne;

– wycieczka edukacyjna do Warszawy i Brukseli.