Szczecin
Technikum
Technikum Elektryczno-Elektroniczne - 1P - programista
Nazwa oddziału

 1P - programista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • fizyka
 • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik programista

Opis

Drugi przedmiot rozszerzony do wyboru: informatyka, fizyka, język angielski

Technik programista

Technik programista zajmuje się projektowaniem, programowaniem i testowaniem programów komputerowych w tym aplikacji webowych. Potrafi administrować bazami danych, projektować elementy graficzne wykorzystywane w witrynach i aplikacjach komputerowych.

Zadania zawodowe:

  INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych

    Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

   • Tworzyć i administrować bazy danych;
   • Tworzyć strony i aplikacje internetowe.

    

   INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

    Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

   • Projektować, programować i testować zaawansowane aplikacje webowe;
   • Projektować, programować i testować aplikacje desktopowe;
   • Projektować, programować i testować aplikacje mobilne.