Szczecin
Technikum
Technikum Elektryczno-Elektroniczne - 1D - automatyk
Nazwa oddziału

 1D - automatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • fizyka
 • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik automatyk

Opis

Drugi przedmiot rozszerzony do wyboru: fizyka, język angielski

Klasa dwuzawodowa - technik elektronik / technik automatyk. Cała klasa uczęszcza na przedmioty ogólnokształcące wspólnie, podział na grupy następuje na przedmiotach zawodowych - według wybranego kierunku.

Technik automatyk

Wykwalifikowany pracownik techniczny z zakresu automatyki przemysłowej do służb utrzymania ruchu, budowy linii automatyki, serwisu instalacji automatyki przemysłowej oraz montażu instalacji automatyki przemysłowej.

  Zadania zawodowe:
 • montaż urządzeń i instalacji automatyki,
 • uruchamianie urządzeń i instalacji automatyki,
 • obsługa urządzeń i instalacji automatyki
 • wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki,
 • diagnostyka urządzeń i instalacji automatyki,
 • projektowanie systemów wizualizacji procesów automatyki przemysłowej.