Szczecin
Technikum
Technikum Elektryczno-Elektroniczne - 1D - elektronik
Nazwa oddziału

 1D - elektronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • fizyka
 • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik elektronik

Opis

Drugi przedmiot rozszerzony do wyboru: fizyka, język angielski.

Klasa dwuzawodowa - technik elektronik / technik automatyk. Cała klasa uczęszcza na przedmioty ogólnokształcące wspólnie, podział na grupy następuje na przedmiotach zawodowych - według wybranego kierunku.

Technik elektronik

Profesjonalista z gruntowną wiedzą techniczną z zakresu elektrotechniki, elektroniki analogowej, cyfrowej i mikroprocesorowej. Serwisant, konstruktor, instalator oraz kontroler układów oraz urządzeń elektronicznych.

  Zadania zawodowe:
 • montaż urządzeń elektronicznych oraz systemów techniki komputerowej,
 • serwisowanie i programowanie układów automatyki i sterowania,
 • konserwacja nowoczesnej aparatury elektronicznej,
 • wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych,
 • projektowanie i programowanie układów mikroprocesorowych