Szczecin
Technikum
Technikum Elektryczno-Elektroniczne - 1A - elektryk
Nazwa oddziału

 1A - elektryk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • fizyka
 • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik elektryk

Opis

Drugi przedmiot rozszerzony do wyboru: fizyka, język angielski


Technik elektryk

Fachowiec w projektowaniu, konstruowaniu, produkcji, montażu, eksploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną.

  Zadania zawodowe:
 • konserwacja i eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • badanie i kontrola urządzeń w procesie produkcji,
 • obsługa aparatury sterującej i pomiarowej,
 • diagnozowanie stanu układów i urządzeń elektrycznych,
 • projektowanie i programowanie układów sterowania i automatyki