Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XII Liceum Ogólnokształcące - I c_biznesowo-menadżerska
Nazwa oddziału

 I c_biznesowo-menadżerska

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

geografia

język angielski

Opis

Jedyny taki kierunek w Szczecinie, utworzony specjalnie dla uczniów, którzy widzą swoją przyszłość w szeroko pojętym biznesie.  Kierunek przygotowuje do kontynuowania edukacji na kierunkach kształcących kadry biznesowe i menadżerskie. Zwiększona liczba zajęć z matematyki i geografii ma na celu nie tylko rzetelne przygotowanie do matury, ale uczenie logicznego i krytycznego myślenia. Rozszerzenie z języka angielskiego pozwala na opanowanie go na bardzo dobrym poziomie zarówno w komunikacji, jak i  piśmie, co jest niezbędne do funkcjonowania w dzisiejszym świecie. Ponadto uczniowie będą uczęszczać na dodatkowy angielski, na którym poznają specjalistyczne słownictwo biznesowe. Dodatkowe przedmioty rozwijające zainteresowanie, powiązane z tematyką biznesową, zawierają naukę wszystkich, niezbędnych umiejętności potrzebnych w działalności menadżersko-biznesowej takich jak PR, planowanie i zakładanie firmy z opracowaniem biznes-planu, prowadzenie strony internetowej firmy, podstawowa wiedza o bankowości i ubezpieczeniach.


WIĘCEJ: https://loxii.zssport.pl/lo-informacje-o-oddzialach