Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XII Liceum Ogólnokształcące - I b_ humanistyczno-językowa
Nazwa oddziału

 I b_ humanistyczno-językowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • historia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język polski

język angielski

historia

Opis

      Kierunek ma na celu rozwijanie uzdolnień i zainteresowań humanistycznych oraz lingwistycznych. Oferta skierowana jest do osób, które pragną rozwijać swoje pasje twórcze. Są kreatywne, ciekawe świata, odważne w realizacji własnych projektów. Uczniowie w tej klasie będą mogli rozwijać i pogłębiać swoją wiedzę humanistyczną, pasję historyczną, zdolności komunikacji i pisania w języku angielskim.  Ponadto w tej klasie uczniowie będą mogli poznać kulturę i język Norwegii. Państwa skandynawskie  są od wielu lat jednym z głównych partnerów gospodarczych naszego miasta a oferty pracy i świetnych zarobków w tych krajach  stwarzają wiele możliwości zawodowych. 


WIĘCEJ: https://loxii.zssport.pl/lo-informacje-o-oddzialach