Szczecin
Liceum ogólnokształcące
XII Liceum Ogólnokształcące - I a_ lingwistyczna
Nazwa oddziału

 I a_ lingwistyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język polski

język angielski

język niemiecki

Opis

Kierunek ma na celu rozwijanie uzdolnień i zainteresowań lingwistycznych. Oferta

skierowana jest do osób, które pragną rozwijać swoje pasje związane z nauką języków

obcych, ale również, tych, którzy chcą pogłębić wiedzę o języku, kulturze i literaturze

polskiej. Uczniowie będą mogli rozwinąć umiejętności pisania samodzielnych

tekstów literackich, recenzji, artykułów itp., zdobywając umiejętności

dziennikarskie i redakcyjne w różnych dziedzinach kultury, sztuki i dziennikarstwa.

Elementami wzmacniającymi rozwój, będzie udział w bieżących wydarzeniach

kulturalnych i społecznych na terenie Szczecina. Uczniowie będą mogli rozwijać

swoje umiejętności organizacyjne i komunikacji w prężnie działającym

kole wolontariatu, działającym na terenie szkoły. WIĘCEJ:  https://loxii.zssport.pl/lo-informacje-o-oddzialach