Szczecin
Technikum
Prywatne Technikum w Szczecinie - szkoła niepubliczna - Wojskowe Technikum Informatyczne
Nazwa oddziału

 Wojskowe Technikum Informatyczne

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Informatyka
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

 Informatyka

 Język obcy nowożytny

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Szkoła dla osób, które chcą związać przyszłość z wojskiem. Szkolimy w kierunkach: informatyk, teleinformatyk, programista oraz cyberbezpieczeństwo. Prowadzimy współpracę z MON-em i jednostkami wojskowymi. Nasi uczniowie realizować będą zajęcia dotyczące wojskowości, musztry, minipoligonów - wszystko pod okiem żołnierza zawodowego. Klasy do 20 osób, na w-f-ie sztuki walki. Po ukończeniu szkoły nasi absolwenci będą mieli pierwszeństwo przy przyjęciu na studia wojskowe lub cyberbezpieczeństwa oraz pierwszeństwo w realizowaniu służby zawodowej w jednostkach wojskowych na terenie Polski.

Posiadamy najnowocześniejszą pracownię do nauki cyberbezpieczeństwa i programowania.

Mieścimy się przy ul. Władysława Broniewskiego 14 w budynku  Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP.

Dokumenty dotyczące rekrutacji proszę donieść do Sekretariatu głównego: ul. Mieszka I 61c. tel. 795-120-955

Zapraszamy na stronę www.wti.szczecin.pl

Podanie i kwestionariusz należy złożyć na adres: sekretariat@wti.szczecin.pl