Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Szczecińskiej Szkole Florystycznej - szkoła niepubliczna - Matematyczno-informatyczny
Nazwa oddziału

 Matematyczno-informatyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Informatyka

 Matematyka

 Język obcy nowożytny

Opis

Klasa dla uczniów, którzy cenią sobie porządek i logikę, systematyczny ciąg przyczynowo - skutkowy oraz zdolności logicznego myślenia. Bardzo dobry kierunek dla osób, które chcą związać swoją przyszłość ze studiami na kierunkach nauk ścisłych. Matematyk- informatyk to człowiek przyszłości. Zachęcamy do nauki w tym oddziale, klasy małe do 18 osób sprzyjają indywidualizacji pracy, poznania, ucznia i sprzyjają nawiązywaniu dobrych relacji koleżeńskich.