Szczecin
Technikum
Technikum Informatyczne SCI w Szczecińskim Collegium Informatycznym-szk.niep. z up. szk.publicznej - C - Technik Programista (oddział dwujęzyczny z językiem angielskim)
Nazwa oddziału

 C - Technik Programista (oddział dwujęzyczny z językiem angielskim)

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Dodatkowe wymagania

 Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego

Opis

Klasa C (miejsc: 28)
 • Zawód: Technik Programista
 • Oddział dwujęzyczny z j. angielskim
Przedmioty rozszerzone (nauczanie w języku polskim i w języku angielskim):
 • matematyka
 • fizyka
 • dodatkowe godziny języka angielskiego
Wybrane przedmioty zawodowe:
 • tworzenie i dokumentowanie aplikacji
 • projektowanie oprogramowania
 • programowanie aplikacji mobilnych i desktopowych
 • programowanie aplikacji webowych
 • administrowanie bazami danych
 • tworzenie witryn internetowych
 • podstawy grafiki komputerowej
 • język angielski zawodowy
Egzaminy zawodowe (podstawa programowa 2019):
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych (kl. III)
 • INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji (kl. IV)
Dodatkowe umiejętności zawodowe (klasa V):
 • bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych
 • tworzenie i testowanie aplikacji
 • grafika 3D i druk 3D
 • programowanie mikrokontrolerów i prostych układów scalonych

Możliwość udziału w szkoleniach w ramach projektów unijnych i zdobycia międzynarodowych certyfikatów z języków programowania: Java, C++, Python.