Szczecin
Technikum
Technikum Informatyczne SCI w Szczecińskim Collegium Informatycznym-szk.niep. z up. szk.publicznej - AB - Technik Informatyk ('A' - Cyberbezpieczeństwo, 'B' - Programowanie/Programowanie Gier) - patronat Wydziału Informatyki ZUT
Nazwa oddziału

 AB - Technik Informatyk ('A' - Cyberbezpieczeństwo, 'B' - Programowanie/Programowanie Gier) - patronat Wydziału Informatyki ZUT

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

Opis

Oba oddziały objęte są patronatem i opieką dydaktyczną Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
Klasa A (miejsc: 28)
 • Zawód: Technik Informatyk
 • Specjalność: Cyberbezpieczeństwo - NOWOŚĆ
Klasa B (miejsc: 28)
 • Zawód: Technik Informatyk
 • Specjalność: Programowanie / Programowanie Gier
Przedmioty rozszerzone:
 • matematyka
 • informatyka
Wybrane przedmioty zawodowe:
 • naprawa urządzeń techniki komputerowej
 • lokalne sieci komputerowe
 • programowanie aplikacji internetowych
 • administrowanie bazami danych
 • tworzenie witryn internetowych
 • podstawy grafiki komputerowej
 • język angielski zawodowy
Egzaminy zawodowe (podstawa programowa 2019):
 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych (kl. III)
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych (kl. IV)
Dodatkowe umiejętności zawodowe (klasa V):
 • bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych
 • tworzenie i testowanie aplikacji
 • grafika 3D i druk 3D
 • programowanie mikrokontrolerów i prostych układów scalonych

Specjalność (realizowane treści programowe) - Cyberbezpieczeństwo:

 • wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa,
 • podstawy testów penetracyjnych,
 • bezpieczeństwo sieci komputerowych i aplikacji,
 • wprowadzenie do kryptografii i szyfrowania,
 • metody oraz sposoby pozyskiwania informacji i przeprowadzania ataków na aplikacje, systemy oraz sieci,
 • dodatkowe egzaminy w ramach projektu unijnego potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami: IC3 SparkeLearnSecurity Junior Penetration Tester.

Specjalność (realizowane treści programowe) Programowanie/Programowanie Gier:

 • podstawy programowania w językach C++, Python, Java,
 • bezpieczeństwo aplikacji,
 • projektowanie i dokumentowanie oprogramowania,
 • podstawy tworzenia gier i aplikacji,
 • tworzenie interfejsu użytkownika,
 • dodatkowe egzaminy w ramach projektu unijnego potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami: Java, C++, Python.