Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia EUROSPEC w Szczecinie - szkoła niepubliczna - Fotograf 1
Nazwa oddziału

 Fotograf 1

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Chemia
  • Fizyka

Opis

FOTOGRAF 

 

https://view.genial.ly/6065b2c3d0751f7374584672/presentation-branzowa-szkola-i-stopnia-eurospec-w-szczecinie?fbclid=IwAR2QvKy5J21PpEAyQkFpAXiHF9QJj4BVfN8lrkkLF0JA4XJyvfs3aR8OpKA

 

 

Absolwent naszej szkoły otrzymuje: 

·         świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia z możliwością dalszej nauki, zdobywa wykształcenie dające możliwość ubiegania się   o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia;

·          świadectwo i dyplom OKE.

 

Dodatkowe umiejętności uczniów, nabyte podczas nauki w szkole EUROSPEC, obejmują znajomość języka angielskiego, dzięki temu uczniowie mają możliwość poszukiwania miejsca pracy zarówno na rynku pracy krajowym, jak i na rynku europejskim.


Absolwent naszej szkoły może: 

·         pracować w renomowanych studiach fotograficznych, 

·         podjąć zatrudnienie w różnych firmach fotograficznych, a także pracować w branżach lub instytucjach wykorzystujących fotografię w swojej działalności, np. agencjach reklamowych, redakcjach prasowych, telewizji, policji, bibliotece, muzeach, placówkach naukowo-technicznych i archiwach, 

·        otworzyć i prowadzić własną działalność gospodarczą, 

·    kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia w zawodzie: technik fotografii i multimediów a następnie na studiach wyższych (w przypadku uzyskania świadectwa maturalnego, wydanego po zdaniu egzaminu).

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU 

 Fotograf to specjalista zajmujący się rejestrowaniem, obróbką, powielaniem i publikowaniem obrazów z wykorzystaniem różnych technik oraz nośników obrazu. Wykonuje zdjęcia architektury, martwą naturę, zwierzęta i przyrodę, wykonuje: fotografie osób, reportaże, zdjęcia reklamowe i techniczne. Fotograf posługuje się sprzętem   i urządzeniami o różnym stopniu złożoności                    i zaawansowania technicznego oraz technologicznego, tj.: wielko- i średnioformatowe studyjne aparaty fotograficzne, lustrzanki cyfrowe wyposażone w najnowocześniejszą elektronikę i optykę, światłomierze, mierniki temperatury barwowej, studyjny sprzęt oświetleniowy, modyfikatory oświetlenia, systemy zawieszenia oświetlenia oraz teł.

 

UZYSKANE KWALIFIKACJE

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie fotograf powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przygotowania planu zdjęciowego, rejestrowania obrazu, obróbki i publikowania obrazu.