Szczecin
Technikum
Technikum Fryzjerskie OMNIA - szkoła niepubliczna - Klasa 1a
Nazwa oddziału

 Klasa 1a

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Plastyka

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

Przedmioty realizowane z rozszerzeniem: Język angielski, Geografia i Biologia.

Język branżowy we fryzjerstwie: Język angielski.

Języki Obce: Język angielski i niemiecki.

Przygotowanie do zawodu : technik usług fryzjerskich

Przedmioty punktowane; Plastyka i Biologia.