Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa - szkoła niepubliczna - 1Lc - dwujęzyczna z językiem angielskim
Nazwa oddziału

 1Lc - dwujęzyczna z językiem angielskim

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

 Historia

 Matematyka

Dodatkowe wymagania

 Sprawdzian kompetencji z języka angielskiego

Opis

Oferujemy absolwentom szkoły podstawowej wyjątkową możliwość uczenia się dwóch przedmiotów, geografii i historii, w języku angielskim.  Kształcenie dwujęzyczne pozwala w naturalny sposób doskonalić umiejętności receptywne, czytanie i słuchanie, oraz mówienie i pisanie w języku obcym. To także nabycie umiejętności rozwiązywania problemów, szukania źródeł i uzasadniania swojego zdania w języku angielskim.  Dodatkowym atutem jest  autorski program wycieczek krajoznawczych, których celem będzie usystematyzowanie zdobytej wiedzy, rozwinięcie pasji związanych z geografią oraz historią, poznanie miejsc w Polsce i Europie, często o nieoczywistych walorach geograficznych i historycznych, a także stosowanie języka angielskiego w rozmowach ze specjalistami różnych dziedzin. Do klasy dwujęzycznej angielskiej obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych. Kandydat może starać się o przyjęcie do tej klasy, jeżeli pozytywnie zaliczy test z języka angielskiego. Realizacja programu rozszerzonego z matematyki gwarantuje dobre przygotowanie do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki.