Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa - szkoła niepubliczna - 1Lb - usportowiona - językowa
Nazwa oddziału

 1Lb - usportowiona - językowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • wychowanie fizyczne
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

biologia

wychowanie fizyczne

język obcy nowożytny

Opis

Klasa dla uczniów - pasjonatów zajęć sportowych - preferowana piłka nożna. Zajęcia sportowe poszerzone o dodatkowe godziny treningów. Wszystko treningi odbywają się na znakomicie wyposażonym boisku sportowym i pięknej hali szkolnej sportowej. Realizacja programu rozszerzonego z biologii gwarantuje dobre przygotowanie do zdania egzaminu maturalnego z biologii ,a tym samym wstęp na Akademie Wychowania Fizycznego i dalsze kształcenie w specjalnościach sportowych, trenerskich lub promedycznych.