Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacji Zdroje - szkoła niepubliczna z upr. szkoły publicznej - Klasa wojskowa - Oddział Przygotowania Wojskowego
Nazwa oddziału

 Klasa wojskowa - Oddział Przygotowania Wojskowego

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Geografia

Dodatkowe wymagania

 Próba sprawności fizycznej

Opis

Klasa: Oddział Przygotowania Wojskowego

 

Jedyna klasa w Szczecinie realizująca program szkolenia w zakresie przygotowania wojskowego określony przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Program przy wsparciu MON nadzorowany jest przez Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.
Zajęcia są przeprowadzane w szkole oraz patronackiej Jednostce Wojskowej.

W klasie przewidziane są obozy wojskowe i survivalowe oraz szkolenia m.in.: szkolenie bojowe, w tym: szkolenie strzeleckie, terenoznawstwo, szkolenie medyczne, inżynieryjno-saperskie, sprawnościowe czy szkolenie logistyczne.

Klasy wojskowe biorą udział w różnego rodzaju akcjach i uroczystościach, a także  (z sukcesami) konkursach z zakresu wojskowości, np. w Wojewódzkim Przeglądzie Musztry Paradnej oraz Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Dodatkowym przedmiotem realizowanym w OPW jest język angielski zawodowy - wojskowy.

Korzyści dla absolwentów Oddziałów Przygotowania Wojskowego to możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, a w konsekwencji pozostanie żołnierzem rezerw osobowych SZ RP lub wstąpienie do czynnej służby wojskowej, dodatkowe punkty w procesie rekrutacji na wyższe uczelnie wojskowe.


Uwaga! Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego – do 31 maja 2021 r.

Obowiązuje próba sprawności fizycznej:

Termin próby sprawności fizycznej: 11 czerwca 2021r. (piątek) godz. 12.00

Miejsce zbiórki: Centrum Edukacji Zdroje, ul. Jabłoniowa 15 w Szczecinie

Warunki przystąpienia:

- Pisemna zgoda rodziców/ opiekunów prawnych na udział kandydata do oddziału przygotowania wojskowego w próbie sprawności fizycznej

- Kandydaci przystępujący do egzaminu sprawności fizycznej muszą posiadać odpowiedni strój sportowy oraz obuwie sportowe.