Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 - ogrodnik - I bso
Nazwa oddziału

 ogrodnik - I bso

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Informatyka

Opis

Oddział stworzony na potrzeby rekrutacji dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale ogólnodostępnym. Uczniowie w trakcie kształcenia są wspierani przez nauczyciela wspomagającego, dzięki czemu nauka jest łatwiejsza.

Zawód ogrodnika jest polecany tym wszystkim, którzy chcieliby:

 • projektować i zakładać ogrody przydomowe,
 • uprawiać warzywa,
 • hodować kwiaty,
 • zakładać sady,
 • prowadzić własne gospodarstwo ogrodnicze,
 • podjąć pracę zawodową w ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych
  i usługowych.