Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego - I C (medialno - społeczny z j. angielskim)
Nazwa oddziału

 I C (medialno - społeczny z j. angielskim)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Wiedza o społeczeństwie

 Geografia

Opis

 • rozszerzony obowiązkowy program nauczania j. angielskiego (6 h w tygodniu),

 • j. niemiecki lub j. francuski – 2 h w tygodniu (do wyboru),

 • rozszerzony program nauczania WOS lub geografii (do wyboru),

 • fakultet z języka polskiego (nieobowiązkowy), 

 • fakultet z historii (nieobowiązkowy),

 • dodatkowe zajęcia z technik dziennikarskich i kultury massmediów,

 • zajęcia z filozofii,

 • indywidualna praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad,

 • współpraca z wydziałem Prawa i Administracji US oraz Kancelarią Radców Prawnych