Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego - I B (biologiczno - medyczny)
Nazwa oddziału

 I B (biologiczno - medyczny)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

  • rozszerzony program nauczania biologii i chemii - podział na grupy części zajęć,

  • indywidualna praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad,

  • dodatkowe zajęcia prowadzone w laboratoriach uczelni wyższych,

  • współpraca z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie