Szczecin
Liceum ogólnokształcące
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego - I A (matematyczno - informatyczny)
Nazwa oddziału

 I A (matematyczno - informatyczny)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Informatyka

Opis

  • rozszerzony program nauczania matematyki,

  • rozszerzony program nauczania fizyki,

  • rozszerzony program z informatyki,

  • indywidualna praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad,

  • współpraca z Wydziałem Matematyczno-Fizycznym US