Szczecin
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 - 1D_automatyk
Nazwa oddziału

 1D_automatyk

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Technika

Opis

Oddział kształcący w zawodzie automatyk

Ucząc się w tej klasie zdobędziesz kwalifikacje:
- montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej

Wykwalifikowany automatyk:
- wykonuje podstawowe operacje z zakresu obróbki ręcznej i mechanicznej,
- posługuje się dokumentacją technologiczną,
- czyta rysunki i schematy oraz wykonuje szkice elementów precyzyjnych i układów automatyki,
- rozpoznaje elementy mechanizmów precyzyjnych w przyrządach i układach automatyki przemysłowej,
- dobiera do wykonywanych prac odpowiednie narzędzia, przyrządy i materiały eksploatacyjne,
- montuje elementy i zespoły automatyki przemysłowej, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń precyzyjnych, uruchamia i obsługuje układy automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych czy wymienia i naprawia uszkodzone elementy oraz dokonuje regulacji układów automatyki.